IMG_9781.JPG
Na radionici je učestvovalo 30 predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti, te kompanija koje su prirodom svog posla obuhvaćene odredbama Zakona o civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine iz oblasti prepreka i terena

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je 12. 09. 2019. godine održala radionicu “Implementacija politike BiH o podacima za teren i prepreke”.

Cilj radionice je bio upoznavanje sudionika s regulativom BiH o objavljivanju podataka o terenu i preprekama na području Bosne i Hercegovine. Na radionici je učestvovalo 30 predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti, te kompanija koje su prirodom svog posla obuhvaćene odredbama Zakona o civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine iz oblasti prepreka i terena.

Prezentirana je važnost ovih objavljivanja podataka o terenu i preprekama za sigurno i efikasno odvijanje zračnog saobraćaja, analizirane su do sada realizovane aktivnosti, a naglašena je i važnost aktivnijeg učestvovanja svih subjekata kako bi se ispunili svi zahtjevi koje Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) stavlja pred državu Bosnu i Hercegovinu. 

Na kraju radionice dogovorene  su naredne aktivnosti koje će rezultirati sistemskim uređenjem pitanja  objavljivanja podataka o terenu i preprekama u Bosni i Hercegovini.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e