Sliak za objavu 1.jpg
V.D. direktora Aerodroma Banja Luka g. Duško Kovačević sa saradnicima dana 21.08.2018. posjetio je Glavni ured BHANSA-e u Mostaru gdje mu je domaćin bio direktor BHANSA-e g. Davorin Primorac sa saradnicima.

V.D. direktora Aerodroma Banja Luka g. Duško Kovačević sa saradnicima dana 21.08.2018. posjetio je Glavni ured BHANSA-e u Mostaru gdje mu je domaćin bio direktor BHANSA-e g. Davorin Primorac sa saradnicima.

Gosp. Primorac je naglasio da je cilj BHANSA-e razviti bliske odnose sa aerodromima u BiH, te da će BHANSA učiniti sve iz svoje nadležnosti kako bi doprinijela povećanju prometa.

Gosp. Kovačević upoznao je predstavnike BHANSA-e s planom razvoja Aerodroma Banja Luka. Kao veoma važnu aktivnost naveo je da je zaključen ugovor s niskotarifnom kompanijom  Ryan Air koja će sa svojim operacijama s Aerodroma Banja Luka početi od novembra 2018. godine. Pored postojeće destinacije Beograd i čarter letova, plan je u narednoj godini povećati broj destinacija Ryan Air-a. Na Aerodromu Banja Luka obnovljena je putnička zgrada, a planirano je i proširenje iste.

Oba direktora su naglasila veoma uspješnu saradnju Aerodroma Banja Luka i Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja Banja Luka.

Gosp. Primorac je naveo da je BHANSA od 02.02.2017. god. otpočela s pružanjem usluga oblasne kontrole letenja iz objekta Oblasne kontrole leta - Operativne jedinice Banja Luka (ATCU II) te da je u toku školovanje aerodromskih, prilaznih i oblasnih kontrolora letenja.

Na zahtjev Aerodroma Banja Luka BHANSA će pokrenuti aktivnosti na dizajniranju satelitske instrumentalne prilazne procedure (GNSS).

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e