IMG_7086.JPG
U vremenu od 04.04. do 13.05.2016. godine u Centru za obuku osoblja za kontrolu zračne plovidbe s ATC simulatorom u Mostaru održava se periodično kontinuirano stručno osposobljavanje za oblasne kontrolore zračnog saobraćaja iz BHACC

U vremenu od 04.04. do 13.05.2016. godine u Centru za obuku osoblja za kontrolu zračne plovidbe s ATC simulatorom u Mostaru održava se periodično kontinuirano stručno osposobljavanje za oblasne kontrolore zračnog saobraćaja iz BHACC. Obuka je uključivala i neubičajene situacije (Emergency obuka), kao i predavanja iz oblasti sigurnosti zračne plovidbe (Safety). Obuka će se provoditi u pet grupa u trajanju od 5 radnih dana po grupi. Za provođenje navedenih vježbi Centar za obuku je angažirao sve raspoložive pseudo pilote/koordinatore.

Načelnik Centra za obuku g. Dražen Hrkać je naglasio da je navedena obuka jedna od najobimnijih do sada provedenih u Centru za obuku – uz preko 160 odrađenih simulatorskih vježbi i teoretskih cjelina – za 38 oblasnih kontrolora Vježbe su koncipirane tako da se kontrolori susretnu sa najizazovnijim situacijama koje mogu očekivati u stvarnom okruženju (simulacije maksimalnog opterećenja saobraćaja), a sve u cilju što kvalitetnije pripreme kontrolora za nadolazeću ljetnu sezonu letenja.

Centar za obuku osoblja za kontrolu zračne plovidbe BHANSA-e u Mostaru raspolaže modernim ATC simulatorom proizveden od strane španskog proizvođača Indra Sistemas. Simulator omogućuje simuliranje radnog okruženja oblasnih i aerodromskih kontrola zračnog saobračaja, kao i provođenje svih vrsta testiranja i simulacija za potrebe BHANSA-e.

 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e