Contract signed.jpg
NAJVEĆI TRENING PROJEKAT ŠKOLOVANJA KONTROLORA U HISTORIJI EVROPE POČEO POTPISIVANJEM UGOVORA O NABAVCI USLUGA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA KONTROLORA LETENJA ZA POTREBE BHANSA-e

Nakon provedenog postupka javne nabavke prošle sedmice je između BHANSA i ANS of the Czech Republic zaključen Ugovor o nabavci usluga stručnog osposobljavanja za novu generaciju kontrolora zračnog saobraćaja u zračnom prostoru BiH.


Potpisivanjem ovog historijski značajnog Ugovora za Bosnu i Hercegovinu, BHANSA kao najmlađi pružaoc usluga na tlu Evrope je na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, odnosno početku pružanja usluga u cjelokupnom zračnom prostoru BiH, a što je planirano za kraj 2019. godine.


Naime, ovim Ugovorom za potrebe Centra oblasne kontrole letenja školuje se 45 kandidata, a za potrebe prilaznih i aerodromskih jedinica kontrola letenja još 24 kandidata. Školovanje kontrolora zračnog saobraćaja u prosjeku traje dvije godine i provodi se u skladu sa međunarodnim standardima i regulativama.


Posao kontrolora letenja vrlo je specifičan, izazovan i zahtjeva visok nivo znanja, snalažljivosti i odlučnosti. Kontrolori letenja prolaze vrlo rigoroznu obuku nakon koje postaju dio zajednice stručnjaka, neophodnih za nesmetano i sigurno odvijanje zračnog saobraćaja. Samo mali broj kandidata uspije zadovoljiti uslove selekcijskog procesa, kao i uspješno okončati cjelokupno školovanje.


Podsjećamo da je BHANSA još 06.06.2014. godine raspisala Javni konkurs za stipendiranje i stručno osposobljavanje kandidata za kontrolore zračnog saobraćaja, kojim je definisan način provođenja selekcije kandidata, a na koji se prijavilo ukupno 2.215 kandidata.


Postupak selekcije obuhvata: provjeru znanja engleskog jezika, test sposobnosti (FEAST), intervju i ljekarski pregled radi utvrđivanja posebnog zdravstvenog kriterija - European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller.


Provjeru znanja engleskog jezika uspješno je prošlo 1.013 kandidata. Ti kandidati su potom pristupili FEAST testiranju (First European Air Traffic Controller Selection Test). FEAST test je profesionalni on-line sistem testiranja u vlasništvu Evropske organizacije za sigurnost zračne plovidbe - EUROCONTROL, koji se koristi u evropskim zemljama za izbor kandidata za kontrolore letenja. Navedenim testom procjenjuje se znanje, vještina i sposobnost kandidata neophodnih za posao kontrolora letenja. Test se sastoji od više faza, a ocjenjivanje rezultata se vrši u Briselu od strane ovlaštenih eksperata iz EUROCONTROL-a.


Na testu FEAST I tražene kriterije zadovoljila su ukupno 463 kandidata, dok je test Feast II uspješno prošlo 150 kandidata. Ti kandidati su upućeni na ljekarski pregled za kategoriju 3 (European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller), nakon čega je uslijedio intervju kandidata sa ekspertima iz oblasti ljudskih resursa i članovima Uprave Agencije.
Na osnovu rezultata naprijed navedenih faza u postupku selekcije izvršen je izbor kandidata u najuži krug. Svi ti kandidati su pristupili i završnom testiranju koje provodi izabrani pružaoc usluga (ANS Czech Republic). Kandidati će tokom mjeseca maja biti obavješteni o rezultatima selekcije, a najuspješniji će biti pozvani na zaključenje Ugovora o stručnom osposobljavanju i stipendiranju.


BHANSA ističe podršku koju su ovom za BiH historijski važnom projektu pružili Vijeće ministara i druge institucije Bosne i Hercegovine, a posebno Ministarstvo komunikacija i transporta na čelu sa ministrom Ismirom Juskom.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e