images.jpg
U svrhu nesmetane dostave, molimo Vas da u pošiljci ili e-mailu naznačite tačnu adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava

S obzirom na proglašeno stanje prirodne i druge nesreće zbog koronavirusa (COVID 19), Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) do daljnjega neće primati stranke. 

U skladu sa preporukom nadležnih institucija u vezi s pojavom COVID-19, a s ciljem sprječavanja širenja zaraze, svi poslovni sastanci u BHANSA-i održavat će se samo ako je to neophodno u svrhu osiguravanja sigurnosti zaštite civilnog zračnog prometa. Stranke se upućuju na komunikaciju putem e-maila i telefona.

Uvode se i privremena pravila za dostavu i podnošenje podnesaka. Sve zahtjeve, podneske, dopise i upite BHANSA će zaprimati putem e-maila ili pošte te će sve službene akte (rješenja, dopise, zaključke, dozvole) dostavljati strankama isključivo putem pošte na kućnu adresu.

Ukoliko dokumentaciju dostavljate putem e-maila, molimo Vas da svu prateću dokumentaciju skenirate, priložite u e-mail, te sačuvate originale dostavljenih dokumenata. U slučaju bilo kakvih nedostataka u zahtjevima bit ćete obaviješteni putem e-maila i telefonski.

U svrhu nesmetane dostave, molimo Vas da u pošiljci ili e-mailu naznačite tačnu adresu na koju želite da Vam se izvrši dostava.

Hvala Vam na razumijevanju!

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e