WFR.png
VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizuelnim pravilima letenja (VFR) i za predpoletno planiranje

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) objavljuje ažuriranu “VFR kartu s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” s datumom stupanja na snagu 27. 02. 2020. godine. Nova verzija VFR karte zamjenjuje postojeću, koja je bila na snazi od 30. 7. 2018. godine, i njen sadržaj je u potpunosti usklađen s važećim zrakoplovnim publikacijama.

VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizuelnim pravilima letenja (VFR) i za predpoletno planiranje.

Karta u PDF formatu dostupna je svim korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine na web-adresi: http://www.bhansa.gov.ba/zrakoplovni-servisi/ais-bih/proizvodi

Korištenje zrakoplovnih informacija s “VFR karte s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” je u isključivoj odgovornosti korisnika. Korisnici su dužni uvijek provjeriti najnoviju verziju važećih zrakoplovnih informacija objavljenih kroz elemente Integrisanog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP), koji se sastoji od:

- Zbornika zrakoplovnih informacija BiH (Aeronautical Information Publication – AIP),

- Izmjena Zbornika (Amendment to the AIP – AIP AMDT),

- Dopuna Zbornika (Supplement to the AIP – AIP SUP),

- NOTAM-a i predpoletnih informativnih biltena (Pre-flight Information Bulletins – PIB),

-  Zrakoplovnih informativnih cirkulara (Aeronautical Information Circular – AIC),

-  Kontrolnih lista i lista važećih NOTAM-a.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e