IMG_0383.JPG
G. Primorac je naglasio da je cilj BHANSA-e razviti bliske odnose sa međunarodnim zračnim lukama u BiH, te da će BHANSA učiniti sve iz svoje nadležnosti kako bi podržala aktivnosti koje poduzima Aerodrom Banja Luka radi povećanja prometa

Direktor Aerodroma Banja Luka g. Milan Račić dana 27.01.2020. godine posjetio je Glavni ured BHANSA-e u Mostaru gdje mu je domaćin bio direktor BHANSA-e g. Davorin Primorac sa saradnicima.

G. Primorac je naglasio da je cilj BHANSA-e razviti bliske odnose sa međunarodnim zračnim lukama u BiH, te da će BHANSA učiniti sve iz svoje nadležnosti kako bi podržala aktivnosti koje poduzima Aerodrom Banja Luka radi povećanja prometa.

Između ostalog, g. Primorac je izjavio kako BHANSA u okviru projekta “Izrada novih letnih procedura za međunarodne zračne luke u BiH” planira dizajnirati set procedura sa ciljem poboljšanja uvjeta za polijetanje i slijetanje na Aerodrom Banja Luka.

Direktor BHANSA-e g. Primorac je čestitao g. Račiću postignute uspjehe u razvoju zračnog prometa na Aerodromu Banja Luka koji se ogledaju u izrazitom povećanju broja prevezenih putnika, kao i tereta s ovog aerodroma.

G. Račić upoznao je predstavnike BHANSA-e s planom razvoja Aerodroma Banja Luka. Kao veoma značajnu aktivnost, naveo je letove koje niskotarifna kompanija Ryan Air obavlja sa Aerodroma Banja Luka. Pored postojećih destinacija i charter letova, plan je u narednoj godini povećati broj destinacija Ryan Air-a.

Također, naglasio je bitne projekte na kojima radi tim Aerodroma Banja Luka, a to su dvostruko napajanje električnom energijom, razvoj i proširenje vodovodne mreže kao i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja za objekte koji su od značaja za civilno zrakoplovstvo.

Oba direktora su naglasila veoma uspješnu saradnju Aerodroma Banja Luka i Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja Banja Luka kao i izuzetnu razinu sigurnosti zračne plovidbe koja iz te saradnje proizilazi.

Za potrebe Aerodroma Banja Luka BHANSA je završila aktivnosti na dizajniranju procedure za prilaženje na slijetanje bazirane na satelitskom signalu GNSS te je istu dostavila Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) na odobrenje.

Zaključeno je da će se uspješna saradnja BHANSA-e i Aerodroma Banja Luka nastaviti i u budućnosti, a nastavit će se i s praksom održavanja zajedničkih sastanaka.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e