slika 1.jpg
Na temelju zaključenog sporazuma o saradnji (EIS Agreement) između EUROCONTROL-a i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, predstavnici EUROCONTROL-a g. Goran Redžepović, gđa. Marie Pierre Balcaen, g. Pavlin Belichovsky i g. Jan Scholz su održali demostraciju alata PRISMIL, LARA i CIMACT koji su dizajnirani za potrebe civilno-vojne saradnje u oblasti zrakoplovstva

Na temelju zaključenog sporazuma o saradnji (EIS Agreement) između EUROCONTROL-a i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, predstavnici EUROCONTROL-a g. Goran Redžepović, gđa. Marie Pierre Balcaen, g. Pavlin Belichovsky i g. Jan Scholz  su održali demostraciju alata PRISMIL, LARA i CIMACT koji su dizajnirani za potrebe civilno-vojne saradnje u oblasti zrakoplovstva. Demonstracija je održana u prostorijama Centra oblasne kontrole leta (BH ACC) – Operativna jedinica Sarajevo u vremenu 17 –19. 05. 2016. god.

Na radionici su učestvovali predstavnici  Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Ministarstva odbrane BiH i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.

U okviru radionice razgovaralo se i o narednim koracima u implementaciji odredaba Zakona o zrakoplovstvu BIH koje se odnose na  uspostavu Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management Cell-AMC),  kao i upravljanje zračnim prostorom u realnom vremenu što podrazumijeva  uspostavljanje postupaka za civilno-vojnu koordinaciju i osiguranje komunikacijskih sistema koji omogućavaju međusobnu razmjenu podataka kako bi se omogućilo aktiviranje, deaktiviranje i ponovno lociranje zračnog prostora, kako odredi  Jedinica za upravljanje zračnim prostorom. 

 

 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e