IMG-9e00fc5d0718498c32486f4ad69bb6a8-V.jpg
Održana radionica o sigurnosti zračne plovidbe na poletno-sletnim pistama aerodroma u BiH

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) je u saradnji s EUROCONTROL-om 13. i 14. 11. 2019. god. u Sarajevu organizovala radionicu „EAPPRI & EAPPRE Implementation Workshop“. Radionica se odnosila na Evropski akcijski plan implementacije sprečavanja neovlaštenog ulaska na poletno-sletnu pistu/stazu (PSS) - Runway incursions (EAPPRI) i  Evropski akcijski plan i sprječavanja izlijetanja zrakoplova sa PSS - Runway excursions (EAPPRE).

Tokom radionice razmotrena su pitanja:

-  Saradnja vezana za razvoj sigurnosti poletno-slijetnih psiti/staza (PSS) koja obuhvata razvoj evropskih planova za sigurnost poletno-sletnih pisti/staza odnosno sprječavanje neovlaštenog ulaska na PSS (EAPPRI) i sprječavanje izlijetanja zrakoplova sa PSS (EAPPRE), ICAO Globalni program sigurnosti PSS i RASG-EUR inicijativa.

-  Napori u poboljšanju sigurnosti na PSS i dobre prakse, uloga aerodroma, sigurnost PSS iz perspektive operatera zrakoplova, mogućnosti za poboljšanje, mogućnosti poboljšanja sigurnosti PSS iz perspektive pružatelja usluga

-  Sigurnost PSS u BiH – regulatorni zahtjevi, dogovori, izazovi i dostignuća, izrada lokalnog plana poboljšanja sigurnosti PSS

Voditelj radionice je bio g. Alexander Krastev, Runway Safety Coordinator, EUROCONTROL,  a prezentacije su pored njega održali: g. Celso Figueiredo,  Regional Officer ANS Implementation ICAO, g. Dirk Geukens  Senior Safety Expert, Brussels Airport Company, Capt. Pascal Kremer, Safety Manager at Luxair, Vice Chair of the Flight Safety Foundation EAC, Antonio Dias, safety expert NAV Portugal, Dejan Mršić, kontrolor zračnog saobraćaja – instruktor na Međunarodnom aerodromu Tivat – SMATSA te Vlado Jurić, šef ureda za sigurnost zračne plovidbe BHANSA-e.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e