IMG_8764.JPG
U vremenu 26 –29. 6. 2018. u Glavnom uredu BHANSA-e održane su radionice EUROCONTROl-a o kvaliteti zrakoplovnih podataka (Aeronautical Data Quality – ADQ) i bazi podataka o terenu i preprekama (Terrain and Obstacle Data – TOD).

U vremenu 26 –29. 6. 2018. u Glavnom uredu BHANSA-e održane su radionice EUROCONTROl-a o kvaliteti zrakoplovnih podataka (Aeronautical Data Quality – ADQ) i bazi podataka o terenu i preprekama (Terrain and Obstacle Data – TOD).

Na ovim radionicama su učestvovali predstavnici BHANSA-e, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH-BHDCA, predstavnici svih međunarodnih aerodroma u BiH (Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla), kao i Federalne uprave za geodetske i imovinsko -pravne poslove.

Radionicu o kvaliteti zrakoplovnih podataka vodili su g. Manferd Unterreiner i g. Miguel Paulo Rodriges, dok je radionicu o bazi podataka o terenu i preprekama vodio g. Alexandre Petrovsky.

Održavanje ovih radionica je omogućeno kroz zaključeni sporazum o saradnji između BHANSA-e i EUROCONTROL-a, a na istima je razmotreno stanje implementacije regulatornih zahtjeva te je dogovorena dalja saradnja između nadležnih tijela BiH i EUROCONTROL-a po pitanjima kvalitete zrakoplovnih podataka i pitanju baze podataka o terenu i preprekama, dakle po pitanjima koja predstavljaju veoma važne pretpostavke za sigurno i efikasno odvijanje zračnog saobraćaja.

 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e