IMG-f0d4f5bf55a04bdc5d4f2152676e922e-V.jpg
Potpisivanjem ovog protokola o saradnji BHANSA je kao najmlađi pružalac usluga u zračnom saobraćaju u Evropi postala ravnopravan i priznati partner unutar porodice Gate One, sa svim pravima i obavezama koje proizlaze iz tog priznanja

Uprava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na čelu sa direktorom g. Davorinom Primorcem učestvovala je danas na samitu Gate One članica u Sofiji, u Bugarskoj. 

Gate One predstavlja regionalnu inicijativu ANSP-ova odnosno pružalaca usluga u zračnoj plovidbi osnovanu 2013. godine. Svrha Gate One inicijative je promovisanje efikasnosti kontrole evropskog zračnog prostora preko poboljšane saradnje između članica kao i snažnije predstavljanje regije koju pokrivaju članice u donošenju odluka po pitanju zračnog saobraćaja na teritoriji Evrope.

Na današnjem samitu usaglašen je i potpisan protokol o saradnji i koordinaciji svih država članica GATE One inicijative, te su razmatrani strateški ciljevi, radni program te Akcijski plan za 2020. u kontekstu promjenljive okoline u Single European Sky. Tokom sastanka direktori su se složili o važnosti jačanja strateškog položaja Gate One na evropskom nivou i njegovih tehnika saradnje, koji će donijeti operativne koristi u ispunjenju SES-a te naglasiti ulogu Gate One kao ključnog igrača u procesima donošenja odluka u evropskom ATM-u. Prilikom ove svečanosti direktori pružalaca usluga u zračnom saobraćaju članica GATE One inicijative čestitali su direktoru Primorcu i kolektivu BHANSA-e na historijskom uspjehu koji su postigli 05. 12. 2019. godine preuzimanjem kontrole zračnog prostora do nivoa leta FL 660, odnosno 20 000 metara i samim time realizacijom Faze II plana upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem ovog protokola o saradnji BHANSA je kao najmlađi pružalac usluga u zračnom saobraćaju u Evropi postala ravnopravan i priznati partner unutar porodice Gate One, sa svim pravima i obavezama koje proizlaze iz tog priznanja.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e