Slika uz priopćenje.jpg
U sjedištu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) u Mostaru potpisan je ugovor o korištenju sredstava između BHANSA-e i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske

U sjedištu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) u Mostaru potpisan je ugovor o korištenju sredstava između BHANSA-e i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Nešto ranije, BHANSA je potpisala ugovor o korištenju sredstava i sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem ovog ugovora BHANSA nastavlja dosljedno i kontinuirano ispunjavati svoje zakonske obaveze koje proizlaze iz člana 6. stav (2) Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 43/09) a u kojem se jasno definira način korištenja sredstava koja su od interesa za BHANSA-u i koja se vode u knjigovodstvenoj evidenciji Republičke direkcije za civilnu zračnu plovidbu (RSCAD) i Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FEDCAD).

Ovim ugovorom uređuje se način korištenja imovine, odnosno sredstava kоја su od interesa Agencije i potrebna su Agenciji radi pružanja usluga u zračnoj plovidbi. Sredstva su između ostalog objekti poput kontrolnih tornjeva, navigacijski, radarski i komunikacijski uređaji, motorna vozila i sva druga imovina koja se vodi u knjigovodstvenim evidencijama Republičke direkcije za civilnu zračnu plovidbu.

Ugovor je ispred BHANSA-e potpisao direktor Davorin Primorac, dok je potpis ispred Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske stavio ministar Neđo Trninić.

Potpisivanje ovog ugovora jasno pokazuje dosljednost koju BHANSA ima u ispunjavanju naših zakonskih obaveza a predstavlja i važan korak prema nastojanjima BHANSA-e da usluge koje pružamo podignemo na još veći nivo.  

Ministar Trninić i direktor Primorac istakli su i dobru saradnju koju dvije institucije imaju te izrazili uvjerenje da će se ona nastaviti i u budućnosti.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e