atm-cba(1).jpg
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA), u saradnji sa Komitetom za upravlјanje zračnim prostorom BiH, Agencijom za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), Ministarstvom odbrane BiH i EUROCONTROL-om, organiziraće 10.11.2018. godine (subota), s početkom u 11.00 sati u prostorijama BHDCA u Banjaluci, radionicu za korisnike zračnog prostora

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA), u saradnji sa Komitetom za upravlјanje zračnim prostorom BiH, Agencijom za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), Ministarstvom odbrane BiH i EUROCONTROL-om, organiziraće 10.11.2018. godine (subota), s početkom u 11.00 sati u prostorijama BHDCA u Banjaluci, radionicu za korisnike zračnog prostora.

 

Cilј radionice je upoznavanje korisnika zračnog prostora sa funkcijama Upravlјanja zračnim prostorom – ASM (Airspace Managment) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.

 

U skladu sa funkcijama ASM, predlažemo slјedeći dnevni red:

ASM nivo 1:

o   Komitet za upravlјanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine,

o   Odluka o usvajanju Politike upravlјanja zračnim prostorom BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj: 60/18),

o   Fleksibilna upotreba zračnog prostora – FUA (Flexibile Use of Airspace);

ASM nivo 2:

o   Uspostava i nadležnosti Jedinice za upravlјanje zračnim prostorom – AMC (Airspace Management Cell);

ASM nivo 3:

o   Prezentacija sporazuma o koordinaciji između jedinica Usluge kontrole zračnog prometa

–        ATS jedinica (Air Traffic Services) i korisnika zračnog prostora.

o   Prezentacija unapređenja ATS usluga  - FIC BiH (Flight Information Centar),

o   Prezentacija Službe za zrakoplovne informacije - AIS (Aeronautical Information Services),

o   Korištenje transpondera u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.

 

Svi zainteresirani mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda najkasnije do 19.10.2018. godine.

 

S cilјem adekvatnog planiranja aktivnosti u okviru procesa organizacije radionice, pozivamo zainteresirane da potvrde prisustvo na radionici najkasnije do 19.10.2018. godine na email: nikola.jovanovic@bhdca.gov.ba ili telefonom na broj: 051 921 250. Svi prijavlјeni će biti blagovremeno obaviješteni  o konačnom dnevnom redu radionice.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e