cooperation-eurocontrol-ec.jpg
Ukupno 39 kontrolora zračnog saobraćaja i ATM eksperata iz Hrvatske kontrole letenja (CCL) i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), uz podršku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BIH (BHANSA) je uspješno učestvovalo u simulaciji SEAFRA (Slobodno planiranje leta po jugoistočnoj osi) u realnom vremenu (Real Time Simulation), u periodu od 16. do 25.marta 2016. godine u Centru za istraživanje, razvoj i simulaciju Mađarske kontrole letenja (Hungaro Control)

Ukupno 39 kontrolora zračnog saobraćaja i ATM eksperata iz Hrvatske kontrole letenja (CCL) i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), uz podršku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BIH (BHANSA) je uspješno učestvovalo u simulaciji SEAFRA (Slobodno planiranje leta po jugoistočnoj osi) u realnom vremenu (Real Time Simulation), u periodu od 16. do 25.marta 2016. godine u Centru za istraživanje, razvoj i simulaciju Mađarske kontrole letenja (Hungaro Control).

Kontrolori su stigli u Budimpeštu kako bi testirali različite scenarije za poboljšanje implementacije koncepta prekograničnog slobodnog planiranja ruta. CCL i SMATSA, uz podršku BHANSA-e, planiraju da uvedu SEAFRA koncept bez vremenskih ograničenja, od 08. decembra 2016. godine. Zbog toga je prepoznata potreba za provjerom utjecaja koncepta na konfiguraciju sektora zračnog prostora, posvećujući posebnu pažnju operativnim i tehnološkim rješenjima.

Tokom SEAFRA RTS, širok spektar utjecaja je proučavan i ocjenjivan, sa posebnom pažnjom na ljudske faktore, kao što su osjećaj za situaciju i radno opterećenje, ali i pitanja sigurnosti - kako bi se omogućile buduće FRA operacije u području koje ima nikakav ili podnošljiv utjecaj na sve dijelove ATM sistema  Pružaoca usluga u zračnoj plovidbi (ANSP) koje u istom učestvuju.

Ovaj projekat je jedan od ključnih unapređenja  u skladu sa EU inicijativom o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba  bez obzira o kojoj se državi ili granici funkcionalnog bloka radi, što ima za cilj povećanje sigurnosti i efikasnosti kao i povećanje kapaciteta zračnog saobraćaja u Evropi. Slijedeći ovu inicijativu za uvođenje FRA Koncepta SEAFRA 24h, Pružaoci usluga u zračnoj plovidbi koji učestvuju i koji su odgovorni za pružanje ANS u četiri različite države, imaju zajednički cilj poboljšanje ATS sigurnosti i efikasnosti s jedne strane i zaštitu okoline smanjenjem goriva, CO2 i smanjenjem emitiranja NOx goriva, s druge strane.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e