IMG_7049.JPG
21. 03. 2016. godine, u prostorijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) u Mostaru, održana je svečana primopredaja Zbornika zrakoplovnih informacija Bosne i Hercegovine (AIP BiH) između rukovodioca Odjela za zrakoplovne servise, gospođe Sanele Zekić, i direktora Agencije, gospodina Davorina Primorca.

21. 03. 2016. godine, u prostorijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) u Mostaru, održana je svečana primopredaja Zbornika zrakoplovnih informacija Bosne i Hercegovine (AIP BiH) između rukovodioca Odjela za zrakoplovne servise, gospođe Sanele Zekić, i direktora Agencije, gospodina Davorina Primorca.

Datum distribucije AIP-a BiH pod logom BHANSA-e, kako našim korisnicima unutar države Bosne i Hercegovine, tako i korisnicima usluga zrakoplovnog informiranja širom svijeta, jeste četvrtak, 17. 03. 2016.godine, a datum stupanja na snagu reizdanja AIP-a BiH je 28. 04. 2016. godine.

Službenoj primopredaji su uz direktora Agencije, gospodina .Davorina Primorca, prisustvovali i zamjenik direktora-rukovodilac Sektora za operacije, tehniku i servise, gospodin Vlado Ćućilo, rukovodilac Odjela za zrakoplovne servise, gospođa Sanela Zekić, te djelatnici Službe za zrakoplovne informacije BiH (AIS BiH): Benis Ahmetspahić, Goran Đurović, Boris Ćorić, Irfan Ćorić i Josip Novak.

Direktoru Agencije je od strane rukovoditelja Odjela za zrakoplovne servise uručen prvi primjerak AIP-a BiH koji je izdan pod logom BHANSA-e, čime je uspješno realiziran projekat reizdanja AIP-a Bosne i Hercegovine.

Za Agenciju, datum reizdanja AIP-a predstavlja jedan od najvažnijih datuma, budući da AIP predstavlja dokument, koji sadrži zbirku trajnih podataka i privremenih promjena dugotrajnog karaktera bitnih za sigurno odvijanje saobraćaja u području letnih informacija Sarajevo (FIR Sarajevo), za koji je nadležna Bosna i Hercegovina, a koje će se od sada izdavati isključivo pod nadležnošću Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, u skladu sa članom 4. Zakona o Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj:43/09).

 

 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e