SECSI_FRA_Chart.jpg
Za manje od godinu dana, nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, u cilju spajanja dvije slobodne rute zračnog prostora SAXFRA (Slovenačko-austrijska prekogranična slobodna ruta vazdušnog prostora) i SEAFRA (prekogranični zračni prostor slobodnih ruta na jugoistočnoj osi - projekat tri ANSP-a iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore) uspješno je implementirana Inicijativa za uspostavljanje slobodne rute letenja zajedničkog zračnog prostora jugoistočne Evrope (SECSI FRA)

  

SAOPĆENJE ZA JAVNOST
01. februar,  2018. godine

 

Uspješno provedena Inicijativa uspostavljanja slobodne rute letenja zajedničkog zračnog prostora jugoistočnog neba (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace - SECSI FRA)

 

Za manje od godinu dana, nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, u cilju spajanja dvije slobodne rute zračnog prostora SAXFRA (Slovenačko-austrijska prekogranična slobodna ruta vazdušnog prostora) i SEAFRA (prekogranični zračni prostor slobodnih ruta na jugoistočnoj osi - projekat tri ANSP-a iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore) uspješno je implementirana Inicijativa za uspostavljanje slobodne rute letenja zajedničkog zračnog prostora jugoistočne Evrope (SECSI FRA),uz podršku mrežnog menadžera.

 

Dana, 01. februara, SECSI FRA je operativno ponudila korisnicima zračnog prostora značajne prednosti duž jugoistočne ose, dostavljanjem najkraće opcije rute iz centralne Evrope u jugoistočnu Evropu. Prednosti stečene kroz SECSI FRA su značajne. Na osnovu najkraćeg raspoređivanja rute, potencijalne uštede po danu su do 1.940 NM u razdaljini leta, 285 minuta tokom leta, a smanjenje potrošnje goriva od 8,000 kg i smanjenje emisija CO2 od 25,500 kg.

Očekuje se da SECSI FRA obezbijedi potencijalnu uštedu od 600.000 do 700.000 NM u razdaljini leta, godišnje. To će omogućiti više opcija prilikom određivanja željene putanje za korisnika. Cjelokupna prekogranična FRA omogućava kompanijama da bolje iskoriste vjetar ili da se prilagode prekidima mreže. Bolja upotreba FRA opcija na nivou planiranja leta poboljšava predvidljivost i smanjuje opterećenje ATC-a. Ova inicijativa ne radi samo na ostvarivanju ciljeva evropske komisije u vezi sa implementacijom „Slobodne rute“ širom Evrope, već i ispunjava zahtjeve korisnika zračnog prostora za dostupnost što više opcija rute za isti model parova gradova. 

„Ovo je sljedeća značajna prekretnica ka slobodnoj ruti zračnog prostora širom cijele                 Evrope – korak po korak Jedinstveno evropsko nebo postaje stvarnost. Inicijativa za uspostavljanje slobodne rute letenja zajedničkog zračnog prostora jugoistočne Evrope će imati koristi od aviokompanija, putnika i životne sredine u smanjenju potrošnje goriva, vremena putovanja i emisije CO2“ – rekao je izvršni direktor kompanije Austro Control, Heinz Sommerbauer.

„Ovo je veliko dostignuće, da su pet ANSP-ova, koji su blisko sarađivali, uspjeli implementirati SECSI FRA za manje od godinu dana. Ovaj projekat neće samo učiniti tok zračnog saobraćaja kroz Evropu efikasnijim, već je i jasan znak da se ostvaruje značajan napredak ka postizanju cilja Jedinstvenog evropskog neba“, rekao je Austro Control COO, Thomas Hoffmann.

„BHANSA je zadovoljna što je dio projekta SECSI FRA, koji je kao jedan od najsloženijih projekata u Evropi zahtijevao prekograničnu saradnju između pet pružalaca usluga zračne plovidbe. Implementacija SECSI FRA koncepta rezultiraće povećanjem fleksibilne upotrebe zračnog prostora, zaštite životne sredine, smanjenja potrošnje goriva i troškova korisnika zračnog prostora. Stoga, uz realizaciju ovog projekta, veoma smo blizu postizanja cilja za najefikasnije korištenje zračnog prostora baziranog na stvarnim potrebama i gdje to bude moguće, za izbjegavanje stalne segregacije zračnog prostora, uz optimizaciju performansi mreže u skladu s međunarodnim standardima zrakoplovstva i preporučenom praksom“, rekao je direktor BHANSA-e, Davorin Primorac.

„Implementacija Inicijative zajedničkog jugoistočnog neba (SECSI) je značajno dostignuće u oblasti organizacije zračnog prostora. To je rezultat inovativne tehnologije i odličnih odnosa napravljenih između ANSP-a i menadžera mreže, dok su radili na mnogim ključnim projektima tokom godina. Ova inicijativa nudi značajne mogućnosti za daljnju optimizaciju zračnog prostora. Korisnici zračnog prostora će imati koristi od kraćeg vremena letenja, smanjene potrošnje goriva i smanjene emisije CO2 i NOx. Širenje FRA preko više granica nas sve usmjerava ka postizanju Jedinstvenog evropskog neba“, rekao je Vlado Bagarić, generalni direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe.  

„SECSI FRA danas čini budućnost. Njegova implementacija je zapravo demonstracija činjenice da su široke evropske vizije moguće, uz pomoć ANSP-a, država, partnera, koji rade zajedno na većim prednostima zračnog saobraćaja i krhkog okruženja, ali istovremeno zadržavajući identitet i suverenitet. Na osnovu iskustva, stručnosti i savršene saradnje između pet ANSP-a i EUROCONTROL-ovog mrežnog menadžera, budući višestrani prekogranični slobodni zračni prostor je postignut, a zajedničkim radom možemo to učiniti stvarnim na vrijeme“, rekao je izvršni direktor Slovenske kontrole letenja, Franc Željko Županič .

„SMATSA smatra da projekat SECSI FRA predstavlja izuzetno važan korak unaprijed u ATM oblasti, u regionu jugoistočne Evrope. Siguran sam da takođe predstavlja relevantno dostignuće iz panevropske perspektive. Ovo je jedan primjer, kako se prekogranični projekti mogu operacionalizovati, ako je adekvatno uspostavljena korporativna saradnja između ANSP-ova, ako su ciljevi dobro postavljeni, planiranje projekata i upravljanja agilni, učesnici u projektu posvećeni i ako su lični odnosi između stručnjaka i menadžera, koji su uključeni u projekat razvijeni. Ne smijemo zaboraviti da je projekat obuhvatao pet ANSP-ova i zračne prostore šest država. Nema sumnje da će se SECSI FRA dokazati u svakodnevnom radu i radujem se njegovom nastavku, što će biti čvrsta osnova za širu i sveobuhvatnu prekograničnu saradnju u regionu, koja će pružiti nova partnerstva i podići kvalitet usklađenih usluge, pruženih našim korisnicima“, rekao je Predrag Jovanović, izvršni direktor SMATSA-e.

„Nakon uspješne implementacije SAXFRA i SEAFRA inicijative, Inicijativa zajedničkog neba jugoistočne Evrope je odličan primjer kako implementacija prekogranične Slobodne rute u zračnom prostoru napreduje u Evropi u kompleksnom zračnom prostoru. Detaljan i inovativan rad koji sprovodi pet ANSP-a u bliskoj koordinaciji sa menadžerom mreže i završen za manje od godinu dana čini ovu inicijativu opipljivim primjerom, kako se evropska ATM mreža može optimizirati. Ovo otvara značajne mogućnosti daljnje optimizacije vazdušnog prostora u centralnoj i jugoistočnoj Evropi sa sličnim susjednim inicijativama“, rekao je Joe Sultana, menadžer mreže.

Saradnja SAXFRA i SEAFRA proizvodiće jedan od najvećih prekograničnih slobodnih ruta zračnog prostora u Evropi i predstavlja veliki korak ka postizanju zajedničke evropskog slobodne rute zračnog prostora, do 2022. godine.

 

Za više informacija, molim Vas kontaktirajte:

Markus Pohanka, Austro Control: +43 51703 9100, markus.pohanka@austrocontrol.at

Žiga Ogrizek, Slovenia Control: +38 65137 2706, ziga.ogrizek@sloveniacontrol.si

Rade Zucić, BHANSA: +387 36 446 259, rade.zucic@bhansa.gov.ba

Marina Halužan, Croatia Control +385 1 6259 605, marina.haluzan@crocontrol.hr

Srđan Predojević, SMATSA llc, +381 65 777 2 777, srdjan.predojevic@smatsa.rs

 

Supported by:    

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e