IMG_7043.JPG
Uvođenje elektronskog AIP-a Bosne i Hercegovine

Služba zrakoplovnih informacija Bosne i Hercegovine počinje s izdavanjem elektronskog AIP-a Bosne i Hercegovine (eAIP) u HTML formatu od 23.10.2019. godine. Dokument AIP će biti dostupan kao HTML dokument  (eAIP) i kao PDF dokument na sljedećoj stranici: https://eaip.bhansa.gov.ba/. 

eAIP Bosne i Hercegovine je napravljen u skladu sa specifikacijom EUROCONTROL-ovim eAIP-om koji ima za cilj usklađivanje sa evropskim AIP objavama na stranici, u HTML i PDF formatu.

Konačan izgled AIP-a u štampanoj i PDF verziji će se djelimično promijeniti zbog novog načina izrade AIP-a. Kako bi se osigurala dosljednost u stranicama, Služba zrakoplovnih informacija Bosne i Hercegovine će izdati potpuno novo izdanje AIP-a sa AMDT 001/2019.

Iako se zrakoplovne informacije u AMDT-u neće promijeniti, sve stranice će sadržavati novi datum i AMDT broj u zaglavlju i podnožju stranice. Stoga, korisnici će, 23.10.2019. godine uništiti sve stranice postojećeg AIP-a, uključujući AIP, SUP i AIC i unijeti nove.

Uz to, štampana verzija AIP-a je i dalje dostupna pretplatnicima, do daljnjeg.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e