08.jpg
Služba za zrakoplovne informacije (AIS BiH)

Služba za zrakoplovne informacije (Aeronautical Information Services - AIS) pruža zrakoplovne informacije potrebne korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine. Zrakoplovno informisanje je process koji obuhvaća prikupljanje, inicijalnu obradu, uređivanje, formatiranje, čuvanje i distribuciju zrakoplovnih publikacija u ime države BiH. Cijeli proces se obavlja u koordinaciji s orginatorima zrakoplovnih informacija. AIS BIH koordinira u radu stručnih tijela EUROCONTROL-a iz oblasti zrakoplovnog informisanja (AIS).

Zrakoplovne informacije/podaci distribuiraju se u obliku objedinjenog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP):

(AIP, AIP AMDT/SUP, AIC, NOTAM i PIB, Popis važećih NOTAM-a i liste provjere) te u drugim publikacijama.

Procesi rada AIS-a propisani su odredbama Zakona o zrakoplovstvu BiH, Zakonom o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, te pratećim pravilnicima, standardima i preporukama Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) i Evropske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL).

Sistem koji AIS BiH koristi u svom radu je EAD (European AIS Database), evropska baza podataka.To je centralizirana baza podataka koja osigurava zrakoplovne informacije svim korisnicima zračnog prostora BiH, poštujući zahtjeve za kvalitetom podataka, i koja ujedno nudi integrisana AIS rješenja pružaocima usluga – provajderima.

 

KONTAKTI

 

Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency (BHANSA)

Aeronautical Information Service (AIS BiH)

Ortiješ bb, P.P.133

88 000 Mostar

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Telephone: + 387 36 281 007; 446 254; 446 224

Telefax: + 387 36 446 261

E-mail aisbih@bhansa.gov.ba

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e