26.jpg
BIHAN

BIHAN (BH Aeronautical Network) predstavlja operativnu zrakoplovnu/vazduhoplovnu telekomunikacijsku mrežu koja povezuje sve jedinice centara oblasne i prilazne kontrole leta, kao i udaljene lokacije, u jednu operativnu cjelinu. Kroz BIHAN mrežu se ostvaruje komunikacija i razmjena operativnih servisa sa susjednim centrima oblasne i prilazne kontrole letenja (Zagreb, Beograd, Dubrovnik, Podgorica, Budimpešta).

 

BIHAN mreža je realizovana kao komunikacijska mreža  sa dva operativna tehničko-tehnološka segmenta – Operativna TDM mreža (OP-TDM) i Operativna paketska mreža (OP-DATA).

 

1. Operativna TDM mreža koristi se za prenos sljedećeih operativnih servisa:

 • Operativna govorna komunikacija zemlja-zrak (A/G),
 • Operativna govorna komunikacija zemlja-zemlja (A/G),
 • Prenos neobrađenih radarskih podataka,
 • Razmjena radarskih podataka sa susjednim centrima oblasne kontrole letenja,
 • Podaci za nadzor i upravljanje za različite podsisteme (radar, primopredajnici, NMS...),
 • Govorna komunikacija za potrebe održavanja,
 • Veze sa vanjskim centrima i servisima.

2. Operativna paketska mreža koristi se za sljedećeih operativnih servisa:

 • Prenos DPS podataka (FDPS, SDPS, SNET),
 • Prenos neobrađenih i obrađenih radarskih podataka,
 • Razmjena radarskih podataka sa susjednim centrima oblasne kontrole letenja,
 • AFTN/AMHS,
 • AIS/EAD,
 • METEO podaci,
 • OLDI/FMTP razmjena,
 • Mreže za upravljanje i nadzor opreme.

 

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e